39500-yyyy Datasheet by Molex

View All Related Products | Download PDF Datasheet
m 9 a 7 a ‘ 5 L 3 2 ‘ 39500 .U‘ U a mLEem: E’) Tl m H 0714 SPEUFKATKJVS. ' MATEFU-L‘ H \t‘eEx-r STEEL. .7 gun ‘WLLN 55 w. w ‘3: TENN—2L: FHCS’HQR EFmZE yEVERAL TQLERANES mnzwwsmz 3mg , mm TH‘RD M :LE ’LVLESS 545mg MMNN \NCH ] .RmEfim W N H mm :v we ms u LALE‘ 1 7 RCTH 3.50MM‘ EURO TERM BLOCK é ArEy: ”WE“ WE RIGHT ANGLE. PLUG u LAA E‘) 1 o , ; + ,. mu ‘5 W 3 “EV; W t J @ MOLEX INCORPORATED ECWUVENTS MARVEJ ‘MTH AN TERBK w ARE ROHS E _ , ‘ ‘ , MEN w. win \3 rmfimm m HEM-Tm ALL fiTHERS WE RJH: MmAm. E 4““ J‘LKETkEREAQ‘JHS‘UBLE «‘SEE SHEET 2 53595004301 0F / - ‘ "E ms mewa CONTAWS \NFDRMAT‘ON THAT ‘5 PRoPmETARv T0 MOLEX WH‘N ”WWW B momma: AND snuum NOT as usen wwuur meTEN PERMISSION m 9 a 7 ‘ a 5 A ‘ 3 ‘ 2 ‘ 1
‘Ifl 9 H 7 6 5 L 3 Z 1 mm mm m. ”m "mum/w: \mmmnnm um «arr/um gnu-Gum mow Jon's-1m Sm Pm Ivahum P IIIIIIODIIAIE P wi‘uflflxuws Pmlllwoulu 5 Dan A M. «u H. m, m. m m «m m "M. m. H. mm m M m 2 :aannmoe 3550mm 396mm: 395000502 395000501 :Mamme 305005002 306005102 mam mum 155006502 395005702 7m mm 350 was 1 mum mum wewuwu: 32mm: Aawmm 29500100: 1%:on mm: mum mmm mum: u.» m, m m 4 WW. mum. mum WW mummm WW Mammy: 'xwumm mm. wmxmm mm“ um m M m s mamas Jasnamna mums 195000505 minnows 395mm aasmsms mums wauuséns 195005505 2850:5705 mu um) Mm 055‘ a muumun mum mum, .mmwe Juaumma ”mm, Jmmmuh Amulmub mum mum... 3mm m. W. mu new 7 3950mm 3mm 335mm? 315mm :nmnmm 3950mm 3mm amumzm mum Jammm 3150mm? mu was 2100 m1 3 Jvuuumuu Aubuumuu ”hummus Mum” Juuumvm J‘J‘JLIIKNS memm ”hummus JJuuuLtma JUUIKl/hufl JJUUKl/IUS 1&8“ Mu 111m Arum x: 3950mm aamnmua 395mm; 325mm Hummus 395mm aasrmma mm; mum 295005009 mama azan 1212 2am Hm 10 Min/WWI Msnnmm 3’50an 3155005”! MfianA wasmmm MSMSHO Manama MSMEEM Msmfimn 'mnosnn 35M HM 3150 17m 11 Mm.” uyuuuuul mum mum” Juwmm ”mm MW“ WM” 'Jywumu wwuw'u .muuuu uuun W W mm 12 mum 3mm mum warmstz mum :msmeme Manama mmz mum ”mm mom ma 15115 msn 1519 1a mum 395mm: 3mm 3350mm: 3950mm: 395mm: 395mm] 3mm mum 195006511 mm: mu {m m «£54 14 mm. 355mm" assnumw 335mm mumm agsmsm. Joermm anammu mannssu 1550mm: mam wan men an Hm 15 Jifinnmw aafimmlfi 3%!)002‘5 355mm Jafinmfls 3950:1506 ammufi amumflfi wfinnfé‘fi 19500556 aafiflmns 5330 Ems Jam ‘92; 16 Win/mm! wfinnmln warm/Wm wfimm wnfiumvm wfimmm Whfim‘iflfl infinwm usnn‘fim wfilxfimn 'Finrfihfi SAM 77m 7150 70m I7 asannmw assuumn EEGWDZW 355m“! :EEUWHY 395mmw aBGWfiHV 395mm“! mfinnfififl 3950055” SHOWN? man 2311 5am nuts 19 unannmm Jasmmm Jasnnrmu mamas": :nsnmnn 395mm Manama 195mm": mum 30500551“ mom 91m m m m 19 wnnrmmw mm.” warm/mu wnmm wannrmw warm-mm wimrmmn mm“ mam mmm mm“ mm mm mm 7m 20 mm» aasuumzu wanmmn mamaszu 3050mm nasmemn mammal wannszzu mum answfiwn msurmzn 79110 27117 msn m L H H 70 f I i TY a .C8 SHARACTER CHARACTER HEIGHT D D D HEH‘HT D D \ II 10A IMPRINTING 11A IMPRINTING Chmv :EVERAL TDLERME‘ mwwsmz 3mg umxww J «)wjub ILVLESS SJEUFIEJ, MM/IN INCH 0 o _ 7 W NIH mummy mg mg »— Ti / N buy 7 : RCTHAUS '7: 3.50MM. EURO TERM. BLOCK MEANS 8‘ E : ME: 1 W V RIGHT ANGLE. PLUG WV TJL I\fH TilL D E; / ‘LAIE‘ : I. “WK mm - , M” w m 075 «3.7: 07.74 mo 3 E: LALiVEJL/AH fi mum Sign,“ 6% MOLEX INCORPORATED >6730 iCJRI) .7/‘7118 4.1116 g 3“ 7 MAYENIAL w : MEN V“ SHEEY \3 >307’20 "1:1 waiws 1.1120 32' E AFT y-‘HERE A‘j ULABLE SEE CHART SD7395007001 7 OF 7 xI2C 46.53 >415 4.311 4 > MTH‘UNflTfiEEpiéIHNC “El: ms DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT ‘5 PROPRIETARV T0 MOLEX I): ‘ ‘ ‘ " INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION yum», mu 9 a 7 ‘ 6 5 4 I 3 I 2 1 m. J gnu/cm;

Products related to this Datasheet

TERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 14POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 11POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 13POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 17POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 19POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.5MM
TERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.5MM