43160-0103 Datasheet by Molex

2.9 m n H mm mzvm u E mm: ‘3 \osuuxv (13 5mm .usmm u (z mum §m®g®m§ um®® . g §m®99®m§ (Km/n ‘ cwwn ‘ mum ‘ mm mum ‘ W l1 4‘ '—\ ll L J E Ms m5 .45 am 1- W m , W H.051 W ‘2 m SEE SHEET 2 LND 3 ITEM NUMBER CHART mm m Bow) mm mm.- - mm W m WW .wzs .Bmaw KEEP WV ARE: h“ mm m WW M mm» MW w m 5 J mm N W s .mes :. mum WWW. p; «Nessa. A BAD \EV‘VW" L. VAEKAUNR SEE EHLFV. 1 5. nisz Nunzvs m m 43H§.11D3.\77 um momma mm. 7 j .3. m 3m 2 W W mm mm Asmxzs W W w. E, v, 5:: 513‘s WEE»; mw mm mm Asszuauzs An: A , , (K v ammufimzs \ VET ‘ f 8 mm iw‘J-L mm «mm WM 2: \ INCH (9‘71: ,. \ < _,="" .="" ,="" e="">< w="" mw="" \="" 7“):va="" m="" v74)="" ,="" ww="" sabre="" header.="" assv="" www,="" _="" w="" ,="" m="" v="" w="" ra="" 3="" vert,="" 276="" a="" 5="" (ir.="" mummvn“="" ‘="" “5'3?="" 3’="" han="" ,="" {‘2="" hu.,m="" ‘2="" m="" nh="" 721'="" mem="" ve-m="" x.="" 41-1va-="" \t="" layolt="" 5h="" see="" chart="" sba-43160="" in="" ms="" mm="" mm="" mum="" m="" rs="" wnmiuwv="" m="" mix="" d="" ncwunmn="" w="" mm:="" m="" .2="" use»="" mow="" m":-="" mmssmw="">
Aw? Vm AAAyAAymAyAAA AAA yAAyAAAA AAAAAA mum Ami? my AAAAAAyAAAAyAAA my. mum mm. “mm “5513;? my AAAAAAymAyAAA AAA yAAyAAAA AAAAAA WM fiEA‘A‘W “‘ARA‘A‘E‘ ASEE'AA‘L‘yE‘yy “3%“ ”87‘5” m“ {fitfficfmp “WWW i??fi“i‘£ ”52%" As’fg'd‘n‘y’z‘y 323‘” BA???" WWW“ 553%; “53%“ A?Ez”'yy”§y?yy 53%??? ”SE?" S"”“““””“ AAyAAAAyAA A A AAAyy AAAAAyAAAAAA AAAAAAAAA A A my AAAAAyAAAAyA AAAAAAAA A A Amy AAAAAyAAAAAyA 7 AAyAAAAAAA A A AAAA yyAA mAAyAAAAAy A A AAAA AAAA AAAAAAAAAAAy AAAAAAAA A A AANA AAA AAAAAyAAAAAy AAAAAAAAA A A .AAA AAAAAyAAAAAy AAAAAAAAAA A A my AAA AAAAAyAAAAAy AAAHAAA A A AAA" AAA AAAAAyAAAAAAy AAAAAAAA A A Amy AAAAAyAAAAAy AAAAAAAAAA A A Amy AAA AAAAAyAAAAAy AAAAAAAA A A my AAA AAAAAyAAAAAAy A A AAAA .AAA AAAAAAAAAAAy AAAAAAAA A A AAA .AAA AAAAAAAAAAAy AAAAAAAA A A AANA .AAA AAAAAyAAAAAy 7 AAyAAAAAAA A A AAAA .yAA M AAAAAAAA A A AAA AAA WAAAy AAAAAAAAA A A AANA AAA WW AAAAAAAAAA A A Amy AAAAyyAAAAAyA AAAAAAAAA A A AAA" AAA AAAAAyAAAAyA AAAAAAAA A A AAAA AA AA AAAAAAAy AAyAAAAAAA A A AAA AAA AAAAAAAAAAAy AAyAAAAAAA A A AAAyy AAA AAAAAyAAAAAy AAAAAAAAAA A A my AAA AAAAAyAAAAAy 7 A A AAAAy .AAA AAAAAAAAAAAy A A Amy .AAA AAAAAyAyAAAy AAyAAAAAAA A A AAAA .AAA AAAAAAAAAAAy AAyAAAAAAA A A AAA .AAA AAAAAyAAAAAy AAAAAAAAAA A A AAAA .yAA AAAAAyAAAAAy AAAAAAAAA A A AAAA AAA AAAAAyAAAAAy :5; 353$, EQEEI‘ALAE'EEEASéQES ”347m” \ \© 'Jlé‘fiigfi'TEf E :5 5 W AWE: m“ i “H 3““ '"E SABRE HEADER. ASSV w : , AVE 1 Ay RA E VERT, 24 A s cm. Eg E ’g’ 3% V3.) /' 361 EE\ 3 Airy m AIS/(3.15M filo/(0.5“) % EEE ‘5”: “ WEE . 3 , 1‘31, g: 2% yyyyAAyAJfiéy'yLEEyifiAyAg SEE CHART SDA-LiléU-uu w , _ 4 my MENAK Ms AAAAAAA myAyAAAA “my“ my A wnmErARv yAA “AAA J3 g MTHW :MEKS‘ONS D NEWERAVED w anLu: NDY BE USED WY unmi- mmssmw . . y A. A A A A y A y y y
7 mg, 11:31:: ”:12? 5:555” 11:?”me ~ fifi$$fi§$ Sag W1 *[lkwnx 1,3 ‘ Fm i 4V \ - 11m 7 PECOMMENDED P C BOARD 3a 5224 7 LLYOUT FOR RTICLL HELDEPS W J mm. .. rm 11 DU” 1mm mm SE in 11,11, 1. 11. 135 nut: 15 mm 71 1111. 11151 W / ‘2 W3 - -1 yum _ , m 5:sz 1 - rm 2. F1111. N 5/. 111 wan WW1. 11p. 1, m w .1 11), mmmm mm mm >vr' 1w pm Hm- :zz own 1.1:ch M h1£§ri1EmNL .mwmmwmwn :;;§{Y,FLE\LEE12LLEL_E1F1E1J WM 311 ‘ INCH (9‘ 2n; .‘EmENE W _ gm 7, HE‘ERVEggF‘ZDERAAEStYR a 1E 1 1 P i “5:3: 1: 111m: % i: V" ilk " ”‘7 § § SEE CHART a 11R 11 L 4 MsnnAumnmNn-u mannmvmvrswnmiuwv LL 11111111 «15151: D «cwuamnwanuNnvazusEDmvumvE-I mmssmN
Wu W. \ \ Ewmfimwi ’U ll ll ll U UH iw®6®wfi ll/U U ll ll ll Ewfiwfi ,‘u M II u Mum: ll w: Assmauzs mu mm mmm v. sz: sums u s m mm um um Lssmauzs mm mm my rm Mam a. nmmws as raw mum: nun muss mmm ommsz. .. . ‘ . /u u u u W lyll flu JUj gum, ‘ W ‘ _W ‘ ‘ W L mg 5‘52? SEE SHEET 5 AND 5 FOR ITEM NUMBER CHLF’T “W" yuwmmmu E HELDERS wwmmm snLrEwnxL pm. Yum/W aowvnu w WW Mm SW V v m M .zmnm .osa w mmm mm. .23 mm . «, EBEMTCLEWY ”MM 3:? ‘ Ema“ . .. 3 SW” £133“! " SABRE HEADER. ASSV PJELSEJz m M , 1 RA 5 VERT, 276 A 5 (IR. A}; U 5 IRS/(3 (BX DID/(0.5“) Wm H SHWN SEE CHART ' SBA-43160 m h up 1 Ms mm mmm mmm m rs wnmiuwv m mix D ncquuEn w anLu: W a: use» mow mnzn mmssmw
. . ‘ . ‘ n . a ‘ u a ‘ . ‘ u ., . . ‘ , ‘ . , ‘ . , , ‘ WW W“ 9m 15:2“ 325m. *6 :5; 553%, iiiil‘sfliffififi film \ \© HE‘EEFHE E I: 5 VHJ mg: m“ + "H SABRE HEADER. ASSV .; : , 7W? ; 4 RA 3 VERT, 276 A 5 (IR. E g E >5: XC‘, V3.1 / 4U. E\ 3 A}; U 5 IDS/(3.15“ DID/(0.5“) E gig“ “67:: éifizi 2 w w; 7x1. WW 1 ,2, m m Mm a H 5 I K hh-RFY ijkE WPU' MLE SEE CHART SBA-43160»...- ~ 7 ~ * MM “Em Ms mm mm; Inmunm m rs wnmiuwv m mix J3 www mmms D ncquAVEn w mm: m a: use» mow mnzn mmssmw
mm mm cmmumsma NV mm M: may mm sum: m m wanna/mm) figgfig 51;;ng ggg‘mth 53:ng n30»? symmmam _ m mm MM." 3 . wow m Vkrmsnrnmn m MHZ-59* msmw e A m; N/A ”warm 7 "23 .mxxmay amor‘ma P A SNDRY .952 n. 3159mm mm m WWWW “mm a . sum .m4 wmw ; W, .wscwuu mwm a . mm .094 mmm‘ M mm mums . 1 LONG .\25 ndvssrcm 7 .u; H5750 (7&1;me - . m4 . 1mm / . “0.1% E RECOMMENDED P '\ BOAPD i \ , , um 7 LJOUT FOR FIGHT NGLE HELERS ,— L mum mm a 00an ME 2 .r . A was? m: m mm W: mm. mm .. mm mm m» , mm rm'» W m WWW muuv m chk 5r, mm wag: WW mm. 7 .z-amsuwmw. A W w MW. mummy my.) m as L (unmnnsvmm E 4 RUE? JLE mess. 3E 33 L3 4: j 7‘:EE‘ZEEE¥EZ51U§L“§§”§L= W 7 w mg mg» "g, Lmz m mm 7 . .. M” a WWW “1mm 7w my, mum WM . 7 . t ‘ . LUva spam ME ME \ mm. uLE WNW rmLEsS 34mm \N/HM 3:1 ‘ INCH (9‘ mugmm — Q «(H w m M _ i _ . 5 v74) , Hum SABRE HEADER. Assv 42,933)? m - t ,, M ,y u , RA 3 VERT, 276 A 5 (IR. E J WE, :2 mw: .125/(31mx 020m: 51) i m E w A 5mm 5, w , Vila?“ Q N % E V" BELL 7‘ ”‘7 u-«va n C‘RCU‘T LAW l T